Festlig påskegudstjeneste

Påskedag var kirken fuld i Sindal Bykirke og alle sejl var sat til for at gøre gudstjenesten festlig.

Påskekoret - kirkens ad hoc-kor sang "Krist opstanden er i dag", som var blevet oversat af Channe fra koret. 

Provst Winnie Rischel prædikede og imens havde børnene lejlighed til at tegne på det lange tegnepapir i midtergangen. 

Jørn Lyng, som bl.a. spiller i Bagterpblæserne spillede festligt præ- og postludium sammen med organist Marianne H. Jakobsen.

Efter gudstjenesten havde kirketjener Anna stillet kirkekaffe an i våbenhuset.

Glædelig påske!