Sindal Menighedsråd

Formand:

Ole-Jan Staun-Pedersen, Østerlund 5, 9870  Sindal, tlf: 23 70 97 27, e-mail: ole-jan@staun-pedersen.dk

 

Næstformand:

Henriette F. Hejlesen, Rugvænget 43, 9870 Sindal, tlf. 24 46 45 52, e-mail: henriette.folden@hotmail.com

 

Kasserer - i rådet:

Erik Uggerhal, Østerlund 31, 9870 Sindal, tlf. 21 31 88 28, e-mail: uggerhal@mail.tele.dk

 

Kontaktperson:

Grete Marie Andersen, Baldersvej 5, 9870 Sindal, tlf. 23 49 14 49, e-mail: grete.andersen@yahoo.dk

 

Kirkeværge - Sindal Gl. Kirke:

Anna Grethe Gaardbo, Gl. Sindalvej 82, 9870 Sindal, tlf. 53 37 32 54, e-mail: mipagaardbo@gmail.com  

 

Kirkeværge - Sindal Bykirke:

Johnny Kurt Andersen, Torvegade 4, 2. tv., 9870 Sindal, tlf. 20 47 30 50, e-mail: johnny@susjoh.dk  

 

Menigt medlem:

Finn Christiansen, Stokholmvej 135, 9870 Sindal, tlf. 98 93 62 94, mobil: 20 83 29 09, e-mail: jofinvolvo@yahoo.dk

 

Menigt medlem:

Johnny Kurt Andersen, Torvegade 4, 2.tv., 9870 Sindal, mobil: 20 47 30 50, e-mail: johnny@susjoh.dk

 

Sekretær (uden for rådet):

Pia Juul Larsen, mobil: 30 57 52 27, e-mail: pia.juul.larsen.2@gmail.com

 

Kasserer, forretningsførende:

Marianne Aune, Nørregade 18C, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 11 90, e-mail: marau@km.dk

 

Bygningssagkyndig:

Per Lønborg Pedersen

 

Underskriftsberettiget:

Ole-Jan Staun-Pedersen, Erik Uggerhal

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg:

Grete Marie Andersen, Ole-Jan Staun-Pedersen, Finn Christiansen

 

Kirkeudvalg v/Sindal Bykirke:

Anna-Grethe Gaardbo, Grete Marie Andersen, Erik Uggerhal

 

Præstegårdsudvalget:

Finn Christiansen, Johnny Kurt Andersen