Astrup Menighedsråd

Formand:

Niels Christian Munkbak Andersen, Lundholmvej 11, Astrup, 9800 Astrup, tlf. 98 96 53 50, mobil 61 74 44 53, e-mail: niels@munkbak.dk


Næstformand:

Søren Krøgh Risager, Lundholmvej 3, Astrup, 9870 Sindal, tlf. 98 96 51 56, mobil 40 52 52 85, e-mail: s.risager@nordfiber.dk


Kirkeværge:

John Juel Thomsen, Kirkestien 4, Astrup, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 54 89, mobil 28 35 54 89, e-mail: john@juelthomsen.dk


Kasserer:

Arne Bo Nørhede Larsen, Hundbjergvej 16, Astrup, 9800 Hjørring, mobil 30 37 18 25, e-mail: al@hjvand.dk


Kontaktperson:

Søren Krøgh Risager, Lundholmvej 3, Astrup, 9870 Sindal, tlf. 98 96 51 56, mobil 40 52 52 85, e-mail: s.risager@nordfiber.dk


Sekretær:

Jytte Marie Christensen, Astrupvej 717, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 53 81, e-mail: jytte.thorkild2@gmail.com


Bygningskyndig:

Jens Christian Larsen, Birthe Kirstine Nielsen


Underskriftsberettiget:

Arne Larsen, Niels Munkbak Andersen


Kirke- og kirkegårdsudvalg:

Birthe Kirstine Nielsen, Jytte Marie Christensen, Jens Christian Larsen


Kor- og koncertudvalg:

Jytte Marie Christensen, Birgit Andersen

 

Børn og unge:

Larsbjørn Olsen, Birthe Nielsen

 

Præstegårdsudvalg:

Søren Krøgh Risager, Larsbjørn Olsen

 

Valgbestyrelse:

John Juel Thomsen (formand), Søren Krøgh Risager, Niels Munkbak Andersen