Personale ved Sindals kirker

Provst, sognepræst, kbf.
Winnie Nørholm Rischel, Astrupvej 181, 9870 Sindal, tlf. 51 50 82 08, e-mail: wnr@km.dk

Sognepræst
Hanne Villumsen Jørgensen, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 21 36 19 82, e-mail: hvj@km.dk

Sognepræst
Iben Kjær Aldal, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 40 47 39 06, e-mail: ia@km.dk

Sogne-/fængselspræst
Ulrik Maarup Iversen, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 23 80 26 27, e-mail: umi@km.dk

Kirkekontoret/Provstikontoret
Nørregade 48, 9870 Sindal
Kordegn/provstisekretær Elisabet Mose Carlsen, tlf. 98 93 90 08, e-mail: emca@km.dk
Kordegn/provstisekretær Merete Munk Jensen, tlf. 98 93 90 08, e-mail: mmje@km.dk

Graver ved Sindal Gl. kirke
Anette Andersen, tlf. 98 93 57 92, e-mail: anette135@andersen.mail.dk

Kirkesanger
Katrine Bach Skovmand, tlf. 28 96 18 87, e-mail: kirkesangersindal@gmail.com

Organister
Marianne H. Jakobsen, tlf. 26 94 63 94, e-mail: sognegaard@live.dk

Carsten Kær Nielsen, tlf. 23 71 60 23, e-mail: carstenkaer@hotmail.com

Kirketjenere ved Sindal Bykirke og Sognegård
Anna Pedersen, tlf. 30 57 52 84, e-mail: annakirketjener@hotmail.com 

Pia Juul Larsen, tlf. 30 57 52 27, e-mail: pia.juul.larsen.2@gmail.com