Personale ved Astrup Kirke

Provst, sognepræst, kbf.
Winnie Nørholm Rischel, Astrupvej 181, 9870 Sindal, tlf. 51 50 82 08, e-mail: wnr@km.dk

Sognepræst
Hanne Villumsen Jørgensen, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 21 36 19 82, e-mail: hvj@km.dk

Sognepræst
Iben Kjær Aldal, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 40 47 39 06, e-mail: ia@km.dk

Sogne-/fængselspræst
Ulrik Maarup Iversen, c/o Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 23 80 26 27, e-mail: umi@km.dk

Kirkekontoret/Provstikontoret
Nørregade 48, 9870 Sindal
Kordegn/provstisekretær Elisabet Mose Carlsen, tlf. 98 93 90 08, e-mail: emca@km.dk
Kordegn/provstisekretær Merete Munk Jensen, tlf. 98 93 90 08, e-mail: mmje@km.dk

Graver ved Astrup kirke
Lars Christian Nielsen, tlf. 20 21 15 43, e-mail: astrupkirkegaard@gmail.com

Gravermedhjælper ved Astrup kirke
Laila Poulsen

Kirkesanger
Katrine Bach Skovmand, tlf. 28 96 18 87, e-mail: kirkesangersindal@gmail.com

Organister
Marianne H. Jakobsen, tlf. 26 94 63 94, e-mail: sognegaard@live.dk

Carsten Kær Nielsen, tlf. 23 71 60 23, e-mail: carstenkaer@hotmail.com