Astrup Menighedsråd

Formand

Lundholmvej 11, Astrup, 9800 Hjørring

tlf.  61 74 44 53

 


Næstformand

Lundholmvej 3, Astrup, 9800 Hjørring


Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen

Skærpingvej 14, Astrup, 9800 Hjørring


Kasserer, Kontaktperson

Hundbjergvej 16, Astrup, 9800 Hjørring

  


Menigt medlem

Astrupvej 717, 9800 Hjørring


Menigt medlem

Frederikshavnsvej 529, Astrup, 9800 Hjørring

 


Kasserer (uden for rådet):

 

Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 11 90


 

Bygningssagkyndig:

Per Lønborg Pedersen