Sindal Sognegård

Sindal Sognegård
Nørregade 48
9870 Sindal

Kontakt:
Kirketjenerne Anna Pedersen eller Pia Juul Larsen.

Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem kl. 9.00 og 16.00 på tlf. 30 57 52 84

 


Mindesammenkomst i Sindal Sognegård

Sindal Menighedsråd har besluttet at åbne for afholdelse af mindesammenkomster i Sognegården i umiddelbar tilknytning til bisættelser/begravelser foretaget fra en af Sindal Sogns kirker.

En mindesammenkomst bestilles ved henvendelse til en af kirketjenerne, der i sognets kalender undersøger, om det er muligt at finde plads til sammenkomsten.

FORPLEJNING:

Sognegården har ikke køkkenfaciliteter til rådighed for fremstilling af mad. Forplejning der skal serveres for følget, bestilles og betales af de efterladte. Indkøb af drikkevarer foretages ligeledes af de efterladte. Det aftales mellem kirketjeneren og de efterladte, hvem leverandøren er, og hvornår levering vil finde sted.

PRIS FOR LOKALER:

Leje af konfirmandstuen ved indtil 40 personer: 500 kr.

Leje af salen ved indtil 80 personer: 1.000 kr.

Leje af begge sale ved indtil 120 personer: 1.500 kr.

PRIS FOR BETJENING:

Sindal Menighedsråd stiller personale til rådighed for fremstilling af kaffe og te samt eventuel klargøring af forplejningen. Herudover dækkes der bord og pyntes op med blomster og lys. Desuden foretages der oprydning, rengøring og opvask.

For dette betales der en kuvertpris på 45 kr. pr. person.

Regningen for lån af lokale og den samlede kuvertpris sendes efterfølgende efter aftale med de efterladtes kontaktperson.

Henvendelse vedrørende mindesammenkomster skal ske til en af kirketjenerne.

Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem 9 og 16

eller på adressen Sognegården Nørregade 48.

Sindal Menighedsråd


Sammenkomst/reception i Sindal Sognegård

Sindal Menighedsråd har besluttet at åbne for afholdelse af sammenkomster i Sognegården i umiddelbar tilknytning til bryllup, barnedåb og konfirmation foretaget fra en af Sindal Sogns kirker.

En reception eller sammenkomst bestilles ved henvendelse til en af kirketjenerne, der i sognets kalender undersøger, om det er muligt at finde plads til sammenkomsten.

FORPLEJNING:

Sognegården kan ikke stille køkkenfaciliteter til rådighed i forbindelse med en sammenkomst.

Hvad der skal serveres, bestilles og betales af arrangørerne. Indkøb af drikkevarer foretages ligeledes af arrangørerne. Det aftales mellem kirketjeneren og arrangørerne, hvem leverandøren er, og hvornår levering vil finde sted.

PRIS FOR LOKALER:

Leje af konfirmandstuen ved indtil 40 personer: 500 kr.

Leje af salen ved indtil 80 personer: 1.000 kr.

Leje af begge sale ved indtil 120 personer: 1.500 kr.

Såfremt lokalet ikke er afleveret i opryddet og rengjort tilstand, sender menighedsrådet efterfølgende en regning på kostprisen.

Det forventes, at arrangementet er afsluttet ikke senere end kl. 22.

AFREGNING FOR LÅN AF LOKALE:

For arrangementet betales der ved aftalens indgåelse et depositum på kr. 500, og endelig afregning for arrangementet foretages ikke senere end 14 dage før arrangementet afvikles. Betalingen sker til Nordjyske Bank konto nr. 7405-1006836 og ved at anføre navn for arrangøren på indbetalingen.

Henvendelse vedrørende sammenkomster skal ske til en af kirketjenerne.

Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem 9 og 16

eller på adressen Sognegården Nørregade 48.

Sindal Menighedsråd