Sindal Sognegård

Sindal Sognegård
Nørregade 48
9870 Sindal

Kontakt:
Kirketjenerne Anna Pedersen eller Pia Juul Larsen.

Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem kl. 9.00 og 16.00 på tlf. 30 57 52 84 eller tlf. 30 57 52 27. 

Pris for leje af lokaler:

  • leje af konfirmandstuen ved indtil 40 personer: kr. 500,00
  • leje af salen ved indtil 80 personer: kr. 1.000,00
  • leje af begge sale ved indtil 120 personer: kr. 1.500,00

 

Afregning for lån af lokale:

For arrangementet betales der ved aftalens indgåelse et depositum på kr. 500,00. Endelig afregning for arrangementet foretages senest 14 dage efter at arrangementet er afviklet.

Betaling skal ske til Nordjyske Bank konto nr. 7405-1006836 og ved at anføre arrangørens navn på indbetalingen.

 


Mindesammenkomst i Sindal Sognegård

Sindal Menighedsråd har besluttet at åbne for afholdelse af mindesammenkomster i Sognegården i umiddelbar tilknytning til bisættelser/begravelser foretaget fra en af Sindal eller Astrup sognes kirker.

En mindesammenkomst bestilles ved henvendelse til en af kirketjenerne, der i sognets kalender undersøger, om det er muligt at finde plads til sammenkomsten.

Forplejning:

Sognegården har ikke køkkenfaciliteter til rådighed for fremstilling af mad. Forplejning, der skal serveres for følget, bestilles og betales af de efterladte. Indkøb af drikkevarer foretages ligeledes af de efterladte. Det aftales mellem kirketjeneren og de efterladte, hvem leverandøren er, og hvornår levering vil finde sted.

 

Pris for betjening: 

Sindal Menighedsråd stiller personale til rådighed for fremstilling af kaffe og te samt eventuel klargøring af forplejningen. Herudover dækkes der bord og pyntes op med blomster og lys. Desuden foretages der oprydning, rengøring og opvask.

For dette betales der en kuvertpris på 45 kr. pr. person, som tillægges prisen for leje af lokaler (se prislisten ovenfor).

Regningen for lån af lokale og den samlede kuvertpris sendes efterfølgende efter aftale med de efterladtes kontaktperson.

Henvendelse vedrørende mindesammenkomster skal ske til en af kirketjenerne (se ovenfor).

Sindal Menighedsråd

 


 

Sammenkomst/reception i Sindal Sognegård

Sindal Menighedsråd har besluttet at åbne for afholdelse af sammenkomster i Sognegården i umiddelbar tilknytning til bryllup, barnedåb eller konfirmation foretaget fra en af Sindal eller Astrup sognes kirker.

En reception eller sammenkomst bestilles ved henvendelse til en af kirketjenerne, der i sognets kalender undersøger, om det er muligt at finde plads til sammenkomsten (se ovenfor).

Forplejning:

Sognegården kan ikke stille køkkenfaciliteter til rådighed i forbindelse med en sammenkomst.

Hvad der skal serveres, bestilles og betales af arrangørerne. Indkøb af drikkevarer foretages ligeledes af arrangørerne. Det aftales mellem kirketjeneren og arrangørerne, hvem leverandøren er, og hvornår levering vil finde sted.

Pris for lokaler:

Se prislisten ovenfor.

Såfremt lokalet ikke er afleveret i opryddet og rengjort tilstand, sender menighedsrådet efterfølgende en regning på kostprisen.

Det forventes, at arrangementet er afsluttet ikke senere end kl. 22.

 

Sindal Menighedsråd