Navneændring

Der udfyldes, betales og indsendes ansøgning om navneændring med NemID på www.borger.dk

Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen.

Der kan søges om ændring af eget eller barns navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger har forældremyndigheden over det barn, der ansøges om navneændring for, og at anden forældre medsignerer med sit NemID.

En navneændring koster 480 kr. Beløbet skal indbetales, inden sagsbehandlingen kan begynde, og uanset om navneændringen kan imødekommes eller ej.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kirkekontoret på tlf. 98 93 90 08.

 

 

Navneændring på bryllupsdagen - Gratis

Der kan søges om ændring af navn på bryllupsdagen, således at ægtefæller får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten. Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen foretages på www.borger.dk og der skal IKKE betales gebyr.