Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde den, inden der er gået 14 dage på www.borger.dk.

Er forældrene IKKE gift, skal der udfyldes "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) på www.borger.dk. Bemærk, at begge forældre skal signere med NemID.

Bliver der ikke indgivet omsorgs- og ansvarserklæring for barnet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.