Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.


Dåben foregår normalt som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis dit barn skal døbes i Astrup Kirke eller en af Sindals Kirker, så ring til kirkekontoret på telefon 98 93 90 08, og træf aftale om dato og tidspunkt for dåben.

 

 

Navngivning

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, kan navngivning foretages på www.borger.dk

 

 

 

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.


Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.


Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

 

 

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn.

Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.


Man må ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger Navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.