Kristendom i bund og grund

Vel mødt til en ny sæson med små foredrag

  • fredag formiddag kl. 10.00 - 11.30 i Sindal Sognegård.

 

Her ser vi nærmere på diverse aspekter af den kristne tro, historie og praksis - og alle kan være med, uanset forudsætninger.

I disse år oplever vi stor nytænkning og kreativitet, både hvad angår alternative gudstjenesteformer, digtning af nye salmer, formulering af nye bønner og nye måder at udtrykke vores tro på. I 2016 nedsatte biskopperne tre fagudvalg, der skulle se nærmere på nytænkningen inden for Folkekirkens gudstjenesteritualer. Rapporterne kan du læse både i en lang og kort udgave på www.aalborgstift.dk/debat-om-gudstjenesten. Du modtager den korte udgave i papirform ved foredragsrækkens begyndelse. Inspireret af dette arbejde - samt af deltagernes ønsker efter sidste sæson - vil programmet for efteråret være følgende:

 

  • 22. november: Nadveren - baggrund og betydning!

 

I det nye år fortsætter vi med emner som: traditioner og ritualer, trosbekendelsen og Fadervor, de ti bud (og hvad der ellers dukker op af emner og overvejelser hen ad vejen).

Der er kaffe og rundstykker undervejs - og der er tid til spørgsmål, debat og fælles overvejelser!

 

Iben Kjær Aldal