Sindal Sognegård

Sindal Sognegård
Nørregade 48
9870 Sindal

Kontakt:
Kirketjenerne Anna Pedersen eller Pia Juul Larsen.

Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem kl. 9.00 og 16.00 på tlf. 30 57 52 84

 


Mindesammenkomst i Sindal Sognegård

Sindal Menighedsråd har besluttet at åbne for afholdelse af mindesammenkomster i Sognegården i umiddelbar tilknytning til bisættelser/begravelser foretaget fra Sindal Sogns kirker.

En mindesammenkomst bestilles ved henvendelse til en af kirketjenerne, der i sognets kalender undersøger om det er muligt at finde plads til sammenkomsten.

FORPLEJNING:

Sognegården har ikke køkkenfaciliteter til rådighed for fremstilling af mad ved mindesammenkomsten. Hvad der skal serveres for følget af brød, boller, lagkage eller smørrebrød bestilles og betales af de pårørende. Indkøb af drikkevarer til smørrebrød foretages ligeledes af de efterladte. Det aftales mellem kirketjeneren og de efterladte, hvem leverandøren er, og hvornår levering vil finde sted.

PRIS FOR LOKALER:

Under hensyntagen til konkurrencen med byens øvrige spisesteder, har menighedsrådet besluttet følgende priser.

Leje af konfirmandstuen ved indtil 40 personer: 500 kr.

Leje af salen ved indtil 80 personer: 1.500 kr.

Leje af begge sale ved indtil 120 personer: 2.000 kr.

PRIS FOR BETJENING:

Sindal Menighedsråd stiller personale til rådighed for fremstilling af kaffe og te samt eventuel klargøring af boller og kage. Herudover dækkes der bord med dug og pyntning.

Desuden foretages der oprydning, rengøring og opvask.

For dette betales der en kuvertpris på 40 kr. pr. person.

Regningen for lån af lokale og den samlede kuvertpris sendes efterfølgende til bedemanden.

Henvendelse vedrørende mindesammenkomster skal ske til en af kirketjenerne Anna Pedersen eller Pia Juul Larsen. Kirketjenerne træffes bedst mandag – fredag mellem 9 og 16 på tlf. 30 57 52 84 eller på adressen Sognegården, Nørregade 48.

Af: Ole-Jan Staun-Pedersen